banner3
banner1
banner2
banner
takmynan 55

Kompaniýamyz hakda

Biz näme edýäris?

BC Packaging, PP klapan haltalary, BOPP reňkli çap edilen torbalar, kagyz plastmassa kompozit haltalar we ş.m. önümçilige ünsi jemleýär, dizaýny, önümçiligi we hyzmaty birleşdirýän we toplumlaýyn gaplama halta çözgütlerini üpjün edýän öndüriji.Kompaniýanyň önümleri SO14001 we SO9001 ulgam şahadatnamasyny berk ýerine ýetirýär we önümleriňize has köp gorag bermek maksady bilen birnäçe üçünji tarap synagyndan we sertifikatyndan geçdi.

 

25 ýyldan gowrak sumka ýasamak tejribesi bilen, ZheJiang welaýatynyň WenZhou şäherindäki “BC Packaging” -iň 18 önümçilik desgasynda müşderilerimize dünýä derejesindäki ideg bilen hyzmat etmek üçin adamlar, ýerler we önümçilik tejribesi bar.

 

Kompaniýanyň önümleri himiki poroşok, üýtgedilen plastmassa bölejikleri, gurluşyk materiallary, ýörite dökün, fermentlenen iýmit we beýleki önümleri gaplamakda giňden ulanylýar.Bukjanyň spesifikasiýasy, ululygy we dizaýny isleg boýunça düzülip bilner.

has giňişleýin gör
banner3
banner1
banner2

Habarlar

Soňky
has köp
 • Iýun-112022

  Plastmassa dokalan sumkanyň hiline täsir edýän esasy faktorlar

  Plastmassa dokalan haltalaryň hiline täsir edýän esasy faktorlar: (1) Çig mal taýýarlamak Çig mal taýýarlamak ýokary hilli önüm öndürmekde möhüm rol oýnaýar.Çig mal taýýarlamak, bölejikleriň hilini barlamagy, guratmagy ýa-da gyzdyrmagy, ...

 • Iýun-112022

  Kwadrat aşaky klapan jübüsiniň aýratynlyklary

  1. Mehaniki gurluş ýokary berklikde Synaglar dürli materiallardan ýasalan aşaky haltalaryň berkliginiň aşaky haltajyklardan 1-3 esse ýokarydygyny görkezdi.2. Pes bahasy (1) Aýratynlyklaryň we hasaplamalaryň netijelerine görä ...

 • Iýun-112022

  Kwadrat aşaky jübü bilen tanyşlyk

  Klapan porty bilen inedördül aşaky klapan jübüsi, doldurylandan soň inedördül göwre emele getirýär, esasanam durmak we saklamak aňsat.Torbanyň gapdallary önüm maglumatyny mahabatlandyrmak üçin ýeterlik ýer berip, çap edilip bilner.Kwadrat aşaky klapan jübüsinde özboluşly işleýiş tertibi bar: gaty inçe mikro deşik o ...